Jímkajímka

Použití:
Jímky slouží k akumulaci odpadních vod.
Jsou vodotěsně svařované.

  • jímka jímka
  • jímka jímka
  • jímka jímka
  • septik septik
  • septik septik
  • septik septik

Popis:
Odpad je do jímky přiváděn potrubím napojeným na navařené hrdlo příslušného průměru. Ve stropě je umístěna vylézací šachta s poklopem.
Septik je rozdělen na tři komory, ve kterých dochází k biologickému čištění.
Jímky se dodávají buď samonosné nebo k obetonování. To je vždy nutné při výskytu vyšších spodních vod.

Dokumentace:
K výrobku je dodáváno: prohlášení o shodě, osvědčení o vodotěsnosti a nepropustnosti, provozní řád pro uložení jímky, certifikát výrobku.


Základní typy jímek (vnější rozměry v metrech)

a x b x c objem
1 x 1 x 1,5 1,5 m3
2 x 1 x 1 2,0 m3
2 x 1,5 x 1 3,0 m3
2 x 1,5 x 1,5 4,5 m3
3 x 1,5 x 1,5 6,75 m3
3 x 2 x 1,5 9,0 m3
3 x 2 x 1,8 10,2 m3
3 x 2 x 2 12,0 m3

Rozměry jímek

Kontakt:

VLADIMÍR BARTOŠ -
VÝROBA A OPRAVY
PLASTOVÝCH VÝROBKŮ

Provozovna:
Čs. armády 952
342 01 Sušice

tel.: 602 642 301

e-mail: info@plasty-bartos.cz

napište nám